Diner In

Hei fannt der Info’s ronderem eisen Restaurant den Dave’s Diner In

Mer hun eng zimmlech grouss Kapaziteit an kennen

bis zu 100 Leit an eisem Restaurant ophuelen.

Fir äer Betriebs- ,Familien- oder Clubfeier kuckt ennert eisen Arangementer

Mer kennen Iech och eis Salle Polyvalente zur Verfügung stellen hei hun eng +/- 150 Leit Platz.

Braucht der mei Platz dann kennen mer Iech eisen 1 Stack ganz zur Verfügung stellen…

Hei fannt der och ennert Plat du Jour eisen « Menu vum Dag »

Menu Titre